KONTAKT OS PÅ: 3326 6300 | MAN-TORS KL.: 08:00 - 16:00, FRE KL. : 08:00 - 15:30 

TELEFON: 3326 6300 - DØGNSERVICE: 7217 1494

Bæredygtighed

Hos Grønbech er vi godt i gang med at udvikle vores tilgang til at være bæredygtige. Vi ønsker at passe på vores jord og har, sammen med BITVA, udarbejdet de første tiltag til en bæredygtig forretningsplan, som konstant vil være under udvikling. 
Vores første fokusområder er FN’s verdensmål nr. 9 og 12.

 

Mål 9 handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri, samt investering i videnskabelig forskning og innovation.

Mål 12 handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på, samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald*

Som leverandør og partner til bl.a. forsyningssektoren, bidrager vi bl.a. allerede med vores kvalitetsprodukter & stærke samarbejde med vores producenter og leverandører, om kontinuerlig udvikling af processer og materialer. 
Dette har udmøntet sig i nogle konkrete, kundetilpassede initiativer, som vi på sigt vil udvikle til mere generelle initiativer. Målet er kontinuerligt at bidrage til, at vores kunder får mulighed for at optimerer deres potentiale og dermed bliver mere bæredygtige.

Service på produkter og anlæg er ansvarligt og bæredygtigt

Når man køber kvalitet, og man løbende vedligeholder, mindskes miljø- og klimaaftryk gennem forlængelse af produkternes livscyklus. 
Hos Grønbech sætter vi en ære i at udføre livsforlængende service på produkter og løsninger, hvor det giver mening.

Internt

Den bedste håndtering af skrot, er at mindske skrot-mængden!  
Det har vi løst ved at optimere vores lagerbeholdninger, uden at det påvirker vores evne til at servicere vores kunder. 
I tillæg har vi fokus på at mindske kørsel, genbrug af IT-udstyr, affaldssortering, og ikke mindst håndtering af skrot.

Miljø- & klimapolitik

Grønbechs overordnede politik er at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst, partner overfor kunder, leverandører, medarbejdere, relevante myndigheder, samt det omgivende samfund. 

Vi forpligter os til at deltage i miljøforbedringer med åbenhed og objektivitet i alle aspekter af virksomheden med en helhedsorienteret tilgang. Inden for økonomisk forsvarlige og bæredygtige rammer stræber vi efter at minimere vores påvirkning af miljøet og vores forbrug af ressourcer i hele virksomheden.
Det er en ufravigelig forudsætning, at alle primære leverandører til Grønbech & Sønner A/S har indgået en forpligtelse om at overholde vores "Code of Conduct" med henblik på at efterleve gældende internationale regler inden for miljø, arbejdsforhold og lignende. Gennem vores interne bevidsthed herom ønsker vi at sætte fokus på vores miljømæssige mål.
Hos Grønbech har vi fokus på at reducere vores miljø- og klimaaftryk generelt, både direkte fra vores egne aktiviteter, samt indirekte gennem produkternes livscyklus. Vi vil til enhver tid overholde relevant gældende lovgivning og myndighedskrav. Vi kommunikerer politik og mål ud i organisationen, samt sikrer, at disse er forstået, ligesom vi løbende informerer om ændringer og opnåede resultater.

*Kilde: De 17 Verdensmål | Verdensmålene.dk (verdensmaalene.dk)

Cases

Et stigende fokus på bæredygtig produktion og imødegåelse af klimaforandringer, stiller krav til den danske industri. Vi har erfaring og specialiseret viden til at levere og servicere driftssikre og energieffektive løsninger, der imødekommer fremtidens  udfordringer.

Se mere om opgaver vi har løst og andre nyheder