KONTAKT OS PÅ: 3326 6300 | MAN-TORS KL.: 08:00 - 16:00, FRE KL. : 08:00 - 15:30 

TELEFON: 3326 6300 - DØGNSERVICE: 7217 1494

 

 

Klimasikring

Vores klima er i forandring, og vi oplever oftere voldsomme vejrlig, som påvirker vores samfund

 

 

 

Investeringer i forebyggende foranstaltninger

Når man taler om klimasikring, handler det som udgangspunkt om investeringer i forebyggende foranstaltninger, der kan afhjælpe eller begrænse de skader, som måtte opstå som følge af voldsomt vejr.
Vores klima er i forandring, og vi oplever oftere voldsomme vejrlig, som påvirker vores samfund. 
Kraftige nedbørsmængder med skybrud kan medføre voldsomme oversvømmelser af større områder og viadukter, samt ikke mindst huse/ejendomme. Dette sker fordi kloaksystemerne ikke er dimensioneret til at optage de store vandmængder.
Samtidig medfører de voldsomme nedbørsmængder og følgende stormfloder en markant stigning af vandstanden i havet, søerne og vandløb. Vandstigninger, som yderligere forårsager problemer med tilbageløb ved de respektive udløbsledninger. 
Hos Grønbech har vi løsninger både til forebyggelse af skader, samt løsninger til udbedring når skaderne er sket.

I samarbejde med vores specialister indenfor klimasikring kan Grønbech hjælpe jer med at dimensionere og finde den holistiske løsningen indenfor 
•    Tilbageløbssikring som forhindrer opstuvning i kloaksystemer og oversvømmede kældre
•    Pumpestationer til transport af massive mængder regnvand
•    Overløbskanter som sikrer optimal udnyttelse af volumen i bassiner 
•    Flowregulatorer som kan sikre recipienten mod oversvømmelse
•    Renholdelse af bassiner

Kontakt os:

Ole Johnsen 06.jpg
Ole Pedersen Johnsen
Direktør
Vand & spildevand-Vejle
Mail: opj@gws.dk
Telefon: 3326 6385

Christian Michael Anker.jpg
Christian M. Anker
Key Account Manager
Mail: cma@gws.dk
Telefon: 2267 8882

Laila Zenia Munk.jpg
Laila Zenia Munk
Intern Salgschef
Mail: lzm@gws.dk
Telefon: 3326 6378

Bo Villsen.jpg
Bo Villsen
Projektchef
Mail: bvi@gws.dk
Telefon: 3326 6384

Kim Thørring Thomassen.jpg
Kim Thørring Thomassen
Produktspecialist
Mail: ktt@gws.dk
Telefon: 3326 6377

nicole-lajgaard-solgaard.jpg
Nicole Lajgaard Solgaard
Key Account Manager
Mail: nls@gws.dk
Telefon: 3326 6386

Cases

Et stigende fokus på bæredygtig produktion og imødegåelse af klimaforandringer, stiller krav til den danske industri. Vi har erfaring og specialiseret viden til at levere og servicere driftssikre og energieffektive løsninger, der imødekommer fremtidens  udfordringer.

Se mere om opgaver vi har løst og andre nyheder