KONTAKT OS PÅ: 3326 6300 | MAN-TORS KL.: 08:00 - 16:00, FRE KL. : 08:00 - 15:30 

TELEFON: 3326 6300 - DØGNSERVICE: 7217 1494

 

 

Spildevandsteknik

Vi har et omfattende produktkatalog der bl.a. indeholder indløbsriste,

ristegodsvaskere, sandvaskere, doseringsanlæg og centrifuger

 

 

 

Grønbech leverer kvalitetsløsninger med fokus på life cycle cost

Vi har et omfattende produktkatalog der bl.a. indeholder indløbsriste, ristegodsvaskere, sandvaskere, doseringsanlæg og centrifuger. Vi tilbyder også produkter til løsninger i forbindelse med procesbehandling af spildevand.
I Grønbech prioriterer vi et tæt samarbejde med vores kunder, og vi dimensionerer de sikre løsninger til forbehandling af spildevand på renseanlæg. 
Vores indløbsriste er specielt udvalgte ud fra høje krav til effektiv separering af ristestoffet i spildevandet, ligesom vores effektive ristegodsvaskere forøger indholdet af tørstof i det udvaskede ristegods.
Vi tilbyder også sandvaskere. Ved at vælge netop vores sandvasker, oplever I en meget effektiv sandudskilning selv ved et lavt vandforbrug, samtidig med at anvendelsen af trykluft modvirker sammenklumpning af sandet.
I forbindelse med procesbehandling af spildevand, leverer vi mekanisk beluftning, membran beluftning samt omrørere, alle med et lavt serviceinterval, som sikrer optimal life cycle cost. 
Grønbech leverer også centrifuger til slamafvanding.
Ud fra en grundig for analyse af slamegenskaberne, tilbyder og leverer vi centrifuger, som sikrer den optimale afvanding og laveste polymer forbrug.  
Grønbech producerer selv doseringsanlæg til alle formål, inklusive kundespecifikke anlæg og vores dygtig serviceafdeling tilbyder naturligvis installation af alle produkter, maskiner og anlæg, samt leverer service i hele levetiden, som en naturlig del af leverancen.


Grønbechs specialister indenfor spildevandsteknik, står til rådighed i forbindelse med dimensionering og forslag til optimale, holistiske løsninger indenfor følgende områder:
•    Indløbsriste
•    Vaskepresser 
•    Sandvasker 
•    Beluftning og omrøring i bassiner 
•    Dekanter til slamafvanding 
•    Pumper til alle formål 
•    Omrører 
•    Doseringsanlæg 
•    Kundetilpassede løsninger

Ole Johnsen 06.jpg
Ole Pedersen Johnsen
Direktør
Vand & spildevand-Vejle
Mail: opj@gws.dk
Telefon: 3326 6385

Christian Michael Anker.jpg
Christian M. Anker
Key Account Manager
Mail: cma@gws.dk
Telefon: 2267 8882

Laila Zenia Munk.jpg
Laila Zenia Munk
Intern Salgschef
Mail: lzm@gws.dk
Telefon: 3326 6378

Bo Villsen.jpg
Bo Villsen
Projektchef
Mail: bvi@gws.dk
Telefon: 3326 6384

Kim Thørring Thomassen.jpg
Kim Thørring Thomassen
Produktspecialist
Mail: ktt@gws.dk
Telefon: 3326 6377

annitta-olsen.jpg
Annitta Elisabeth Olsen
Projektleder
Mail: aeo@gws.dk
Telefon: 2812 2567

nicole-lajgaard-solgaard.jpg
Nicole Lajgaard Solgaard
Key Account Manager
Mail: nls@gws.dk
Telefon: 3326 6386

Cases

Et stigende fokus på bæredygtig produktion og imødegåelse af klimaforandringer, stiller krav til den danske industri. Vi har erfaring og specialiseret viden til at levere og servicere driftssikre og energieffektive løsninger, der imødekommer fremtidens  udfordringer.

Se mere om opgaver vi har løst og andre nyheder